Strona główna Struktura Klastra Maszyn Górniczych
Struktura Klastra Maszyn Górniczych Drukuj

 

Klaster Maszyn Górniczych jest porozumieniem zawartym między Członkami Klastra i nie wymaga rejestracji.

W strukturze Klastra najważniejszym organem jest Zgromadzenie Członków Klastra, a funkcje wykonawczą pełni, podległa mu, Rada Klastra. Obsługę organizacyjną zapewnia Administrator Klastra.

Skład Rady Klastra jest następujący:

  1. Przewodnicząca - pani Małgorzata Malec - Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
  2. Wiceprzewodniczący - Vacat
  3. Wiceprzewodniczący - pan Janusz Rajda - Dyrektora Działu Techniki, Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych w PONAR Wadowice S.A.
  4. Sekretarz - pan Jerzy Suchoszek - Prezes Zarządu DAMEL S.A.

Funkcje administracyjne, zgodnie z decyzją Członków Założycieli, pełni Instytut KOMAG, a osobiście pan Wacław Śledziński Kierownik Centrum Transferu Technologii.

Wzajemne relacje i kompetencje poszczególnych organów Klastra opisane są szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym Klastra (do pobrania w zakładce "Pliki do pobrania").

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny Klastra.

 
 

Nowości

Skład Rady Klastra
Więcej …
 
PONAR-WADOWICE

W dniu 09 stycznia 2017 r.

Więcej …
 
Członkowie Klastra

Z końcem 2016 roku

Więcej …
 
Kolejny Uczestnik Klastra

Decyzją Członków Założycieli

Więcej …
 
Rada Klastra

W dniu 03.03.2016 r. w trakcie

Więcej …