Strona główna Lista Członków Założycieli Klastra Maszyn Górniczych
Lista Członków Założycieli Klastra Maszyn Górniczych Drukuj

 

KOPEX Machinery S.A. (poprzednio ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A.)

Adres siedziby: 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 89

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000066425

Osoby reprezentujące:

 

ELSTA Sp. z o.o.

Adres siedziby: 32-020 Wieliczka, ul. Janińska 32

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000100416

Osoba reprezentująca: Jacek Stankiewicz – Prezes Zarządu

 

DAMEL S.A.

Adres siedziby: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. J. Piłsudskiego 2

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000073626

Osoba reprezentując: Jerzy Suchoszek – Prezes Zarządu

 

EDJAN Jednostka Innowacyjno - Wdrożeniowa

Adres siedziby: 92-236 Łódź, ul. Al. J. Piłsudskiego 143

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: UM Łódź nr 51962

Osoba reprezentująca: Edward Januszkiewicz - Właściciel

 

TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej

Adres siedziby: 33-300 Nowy Sącz, ul. Świętej Heleny 23

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: UM Nowy Sącz nr 1661

Osoba reprezentująca: Mieczysław Timler - Właściciel

 

GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO -  HANDLOWA

Adres siedziby: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000095169

Osoba reprezentująca: Janusz Olszowski – Prezes

 

ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.

Adres siedziby: 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 60

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000342480

Osoba reprezentująca: Adam Matera - Prezes

 

PONAR - WADOWICE  S.A.

Adres siedziby: 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000279758

Osoba reprezentująca: Marek Warzecha – Prezes Zarządu

 

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Adres siedziby: 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000062371

Osoba reprezentująca: Małgorzata Malec – Dyrektor Instytutu

 
 

Nowości

Skład Rady Klastra
Więcej …
 
PONAR-WADOWICE

W dniu 09 stycznia 2017 r.

Więcej …
 
Członkowie Klastra

Z końcem 2016 roku

Więcej …
 
Kolejny Uczestnik Klastra

Decyzją Członków Założycieli

Więcej …
 
Rada Klastra

W dniu 03.03.2016 r. w trakcie

Więcej …