Strona główna Lista pozostałych Członków Klastra Maszyn Górniczych
Lista pozostałych Członków Klastra Drukuj

 

INWEX Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa sp. z o.o.

Adres siedziby: 25-323 Kielce, al. Solidarności 34

Sąd Rejestrowy: Sąd  Rejonowy  w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000240451

Osoby reprezentujące:  Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu, Remigiusz Szczepaniak Wiceprezes Zarządu.

LINTER S.A.

Adres siedziby: 32-340 Wolbrom, ul. Piłsudskiego 57 a

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, wydz. XII Gospodarczy KRS

KRS: 0000392386

Osoba reprezentująca: Dariusz Łazarczyk, Prezes Zarządu

Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A.

Adres siedziby: 32-020 Wieliczka, ul. Janińska 32

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydz. Gospodarczy KRS

KRS: 0000422182

Osoba reprezentująca: Marcin Szczurkowski, Prezes Zarządu

Plasma SYSTEM S.A.

Adres siedziby: 41-103 Siemianowice Ślaskie, ul. Towarowa 14

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód, XVII Wydz. Gospodarczy

KRS: 0000205498

Osoba reprezentująca: Sławomir Wawrzyniak, Prezes Zarządu

Elmech Kazeten Sp. z o.o.

Adres siedziby: 41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 98

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód, VIII  Wydz. Gospodarczy

KRS: 0000381410

Osoba reprezentująca: Artur Kowalczyk, Prezes Zarządu

CERTECH Sp. z o.o.

Adres siedziby: 43-340 Kozy, ul. Wyzwolenia 550

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydz. Gosp. KRS

KRS: 0000044528

Osoba reprezentująca: Grzegorz Więcław, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A.

Adres siedziby: 44-251 Rybnik, ul. Sygnały 62

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach

KRS: 0000070601

Osoba reprezentująca: Mariusz Liszka - Dyrektor Spółki, Prokurent

GASKET Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Wypoczynkowa 10, 43-382 Bielsko-Biała

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydz. VIII Gospodarczy

KRS: 0000025232

Osoba reprezentująca: Andrzej Kondrat - Prezes Zarządu

Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze "WOSTAL" Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. 1 Maja 29-37, 32-340 Wolbrom

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydz. XII KRS

KRS: 0000122645

Osoba reprezentująca: Janusz Kamiński - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

 
 

Nowości

Skład Rady Klastra
Więcej …
 
PONAR-WADOWICE

W dniu 09 stycznia 2017 r.

Więcej …
 
Członkowie Klastra

Z końcem 2016 roku

Więcej …
 
Kolejny Uczestnik Klastra

Decyzją Członków Założycieli

Więcej …
 
Rada Klastra

W dniu 03.03.2016 r. w trakcie

Więcej …