Powstanie Klastra Maszyn Górniczych Drukuj

 

Odpowiedzią na wzrost konkurencji i skrócenie okresu życia produktu jest gospodarka oparta na wiedzy. Niezbędna jest obecnie współpraca przemysłu z jednostkami naukowo-badawczymi, ale również współpraca z organizacjami samorządowymi czy instytucjami otoczenia biznesu. Globalna konkurencja wymaga również zaangażowania większego potencjału wytwórczego, co powinno przejawiać się we współpracy firm działających w tych samych lub pokrewnych branżach z wykorzystaniem efektu synergii, przede wszystkim w sferze dyfuzji wiedzy, przyciągania nowych przedsiębiorstw czy przepływu kapitału ludzkiego. Takie powiązania  już z sukcesem działają na świecie, ale również i w Polsce, a definiuje się je jako powiązanie klastrowe.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego UNIDO definiuje klastry jako przestrzenną i sektorową koncentrację przedsiębiorstw, które produkują i sprzedają asortyment produktów powiązanych lub komplementarnych przez co mają te same szanse i wyzwania.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG wystąpił z inicjatywą utworzenia klastra o nazwie Klaster Maszyn Górniczych. Inicjatywę tę poparły, w pierwszej kolejności, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. oraz Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Grupę Członków Założycieli Klastra Maszyn Górniczych  tworzą:


Instytucja zaplecza naukowego:

  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Przedsiębiorcy:

  • KOPEX Machinery S.A. (poprzednio Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.)
  • DAMEL S.A.
  • ELSTA Sp. z o.o.
  • EDJAN Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa dr inż. Edward Januszkiewicz
  • ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
  • TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej inż. el. Mieczysław Timler
  • PONAR - Silesia S.A.

Instytucja otoczenia biznesu:

  • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Uroczyste podpisanie Porozumienia o Rozpoczęciu Współpracy  będącego Aktem Założycielskim Klastra Maszyn Górniczych, nastąpiło 8 września 2011 r. podczas organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo – Handlową konferencji Coal Meeting, w ramach Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2011”.

Członkowie Założyciele podpisując ten Akt  za cel postawili sobie uzyskanie możliwości produkcyjnych nowych jakościowo, konkurencyjnych na rynku krajowym oraz rynkach światowych, innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań maszyn górniczych powstałych w wyniku aktywnej współpracy Uczestników Klastra.

 

Klaster ma formułę otwartą i będzie zabiegał o przystępowanie nowych członków, zarówno z grupy przedsiębiorców, instytucji naukowych, instytucji otoczenia biznesu czy władz regionalnych.

 

Małgorzata Malec

Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

 

Zdjęcie z momentu podpisania Aktu Założycielskiego