Strona główna
Skład Rady Klastra Drukuj

 

Decyzją Zgromadzenia Członków Klastra Maszyn Górniczych, z dnia 10 maja 2017 r., skład

Rady Klastra został poszerzony o kolejnego Wiceprzewodniczącego.

Funkcję tę objął pan Janusz Rajda Dyrektor Działu Techniki, Badań i Rozwoju Elementów Hydraulicznych w PONAR Wadowice SA.