Strona główna
PONAR-WADOWICE Drukuj

W dniu 09 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie o połączeniu Spółki PONAR SILESIA S.A. w Łaziskach Górnych (podmiot przejmujący) ze Spółką PONAR WADOWICE S.A. (podmiot przejmowany) z siedzibą w Wadowicach. Aktualna nazwa Spółki to PONAR WADOWICE Spółka Akcyjna. Nowy Podmiot wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu Przejmowanego (Ponar Wadowice S.A.). Siedzibą nowo powstałej Spółki są Wadowice.