Strona główna
Rada Klastra Drukuj

W dniu 03.03.2016 r. w trakcie

spotkania Członków Klastra w siedzibie Firmy ANGA

dokonano uzupełniającego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Klastra.

Funkcję tę objął Prezes Zarządu KOPEX Machinery S.A. pan Czesław Swoboda.