Strona główna Co daje klaster ?
Co daje klaster ? Drukuj

 

Korzyści z funkcjonowania klastrów dla gospodarki i regionu są bardzo wielorakie. Obecnie można znaleźć dużo opracowań analizujących to zagadnienie.
Zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Gospodarki pt.: "Kierunki i rozwój klastrów w Polsce" do istotnych korzyści należą m. in.:

 • kształtowanie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z których najważniejsze znaczenie ma wiedza oraz wysokiej jakości kapitał ludzki,
 • rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz większe jej wykorzystanie przez podmioty gospodarcze,
 • stymulowamie przepływu wiedzy, procesów uczenia się oraz absorbcji i generowania nowych innowacji, dzięki przestrzennej bliskości oraz interakcjom między różnymi podmiotami działającymi w ramach struktur klastrowych,
 • tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie,
 • rozwój rozbudowanych sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców i kooperantów, co jest ciekawym przykładem systemu organizacji produkcji w oparciu o sektor MŚP - jakkolwiek często jest on skupiony wokół jednego lub kilku dużych przedsiębiorstw,
 • tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wykwalifikowanych pracowników.

 

Wg tego samego źródła, korzyści dla przedsiębiorców wynikające z obecnośc w klastrze są następujące:

 • wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjaliowanych czynników produkcji i redukcji kosztów dostępu do wspólnych zasobów (takich jak: lokalny rynek pracy, infrastruktura badawcza, infrastruktura komunikacyjna itp.),
 • zmniejszenie kosztów transportu,
 • wzrost stopnai specjalizacji,
 • korzysci zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedsatwicielami klastra, prowadzących do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcji w różnych obszarach, w tym w zakresie transferu wiedzy i technologii,
 • możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych,
 • możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatora klastra.

 

Więcej ? KLIKNIJ

 
 

Nowości

Skład Rady Klastra
Więcej …
 
PONAR-WADOWICE

W dniu 09 stycznia 2017 r.

Więcej …
 
Członkowie Klastra

Z końcem 2016 roku

Więcej …
 
Kolejny Uczestnik Klastra

Decyzją Członków Założycieli

Więcej …
 
Rada Klastra

W dniu 03.03.2016 r. w trakcie

Więcej …